ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Ταμειακές μηχανές, Φωτοτυπικά, Εκτυπωτές , Πολυμηχανήματα, , Ζυγιστικά Συστήματα, Υπολογιστές, Λογισμικό, Ασύρματα Δίκτυα, Ενσύρματα Δίκτυα, Αναλώσιμα.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σε όλα τα προϊόντα του καταλόγου της εταιρείας παρέχεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Το after sales service αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία μας.
SOCIAL MEDIA
Facebook   Facebook
Google +   Google +