Η Εμπορική εφαρμογή cavStore είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης. Ένα μοναδικό προïόν που έχει διαμορφωθεί από την αρχή με σκοπό να βοηθήσει τον επαγγελματία να διαχειριστεί εύκολα όλες τις διαδικασίες και να βελτιώσει την εικόνα και την απόδοση της επιχείρησής του.

Στην πιο πλήρη του έκδοση το cavStore προσφέρει ενότητες:

 1. Εμπορικής Διαχείρισης
 2. Παροχής Υπηρεσιών
 3. Διαχείρισης αξιογράφων
 4. Διαχείρισης παγίων
 5. Point Of Sales (POS)
 6. Διαχείρισης Μεταφορικών Εταιριών
 7. Διαχείρισης ΧΡΩΜΑ-ΜΕΓΕΘΟΣ
 8. Διαχείρισης έργων - projects

Το cavStore παρέχει μοναδικές δυνατότητες και λειτουργίες όπως:

 1. Απομακρυσμένη Πρόσβαση
 2. Πολυεταιρική οργάνωση σε ενιαία Βάση Δεδομένων
 3. Διαχείριση Υποκαταστημάτων
 4. Διαχείριση Πολλαπλών Εταιρικών Διαστάσεων
 5. Υποσύστημα Εταιρικής Πληροφόρησης (MIS)
 6. Internet Update & Client Synchronization
 7. Διασύνδεση με cavCRM (Εφαρμογή Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων)
 8. Διασύνδεση με ηλεκτρονικό κατάστημα

Πλεονεκτήματα

Το cavStore αξιοποιεί πλήρως όλες τις δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστών και λειτουργικών συστημάτων εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και ταχύτητα, ενώ χρησιμοποιεί πολλές και διαφορετικές τεχνολογίες αιχμής για να δώσει τις βέλτιστες λύσεις στα πιο σύνθετα προβλήματα.

 1. Ενσωματώνει πλήρως την τεχνολογία Client/Server, παρέχοντας τη δυνατότητα on-line σύνδεσης των υποκαταστημάτων και των απομακρυσμένων σταθμών εργασίας.
 2. Χαρακτηρίζεται από την ευέλικτη και ανοικτή αρχιτεκτονική του, παρέχοντας δυνατότητες σύνδεσης με πλήθος εφαρμογών λογισμικού και εφαρμογών γραφείου (Microsoft Office).
 3. Υποστηρίζει την on-line διασύνδεση με τη μεγαλύτερη γκάμα ταμειακών μηχανών και συστημάτων από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή.
 4. Υποστηρίζει το σχεδιασμό και εκτέλεση σεναρίων με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στο cavStore και σε βάσεις δεδομένων (Microsoft SQL Server).
 5. Παρέχει διαρκή επικοινωνία και υποστήριξη στους χρήστες μέσω πρωτοποριακών διαδικτυακών (Internet) υπηρεσιών (e-Services, e-Support, Live Update).